Etisk handel Norge

Unique Pyrotechnic er en Bærekraftig bedrift

Unique Pyrotechnic jobber mot å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Vår policy for bærekraftig forretningspraksis danner grunnlaget for vårt engasjement for bærekraft.

Unique Pyrotechnic anser bærekraftig forretningspraksis som avgjørende for bærekraftig utvikling, hvor dagens generasjoner kan møte sine behov uten å kompromittere mulighetene for fremtidige generasjoner. Vi engasjerer oss aktivt med FNs bærekraftsmål, som representerer verdens felles handlingsplan for bærekraftig utvikling.

Etisk Handel Norge er en organisasjon som fremmer etisk handel blant organisasjoner, private- og offentlige virksomheter. Som stolt medlem av Etisk Handel Norge skriver Unique Pyrotechnic rapporter om vårt arbeid med bærekraft som sendes inn, og som ligger tilgjengelig på nettsidene deres. Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Disse vurderingene utgjør en risikobasert tilnærming for å sikre respekt og ivaretakelse av mennesker, samfunn og miljø både i vår egen virksomhet og gjennom hele leverandørkjeden. Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere følger samme tilnærming. I tillegg forplikter vi oss til å jobbe med leverandører som leverer varer og tjenester til Unique Pyrotechnic i samsvar med våre retningslinjer. Våre leverandører forventes også å videreformidle og håndheve disse retningslinjene hos sine underleverandører.

Vi bærer alle et ansvar som innkjøpere. Ofte unngår vi å betale den faktiske kostnaden for å produsere en vare, spesielt når det gjelder varer produsert i lavkostland. Dårlige innkjøpspraksiser, som overdrevent prispress, korte leveringstider og hyppige endringer i ordre, fører ofte til utstrakt bruk av overtid, lav lønn og kompromisser når det gjelder sikkerhet. Dette strider mot våre mål om etisk handel. Vi er forpliktet til å betale leverandørene det som er nødvendig, slik at våre kunder trygt kan handle pyroteknikk som ikke er produsert under uverdige eller ulovlige forhold. Vi gir produsentene tilstrekkelig med tid til å planlegge og produsere varene, som bidrar til å unngå press på arbeidstakerne om å jobbe overtid for å oppfylle korte tidsfrister for transport.

Etisk handel er viktig for oss, og vi har dedikert betydelige ressurser til dette arbeidet. Våre leverandører må overholde våre etiske retningslinjer, som er basert på internasjonalt anerkjente ILO-

og FN-konvensjoner. Selv om noen hevder at etiske krav fører til høyere priser, anser vi dette som irrelevant. Å betale en rettferdig pris er viktig når varene produseres under rettferdige forhold.

Som en ledende pyroteknikkimportør i Norge, føler Unique Pyrotechnic et stort ansvar for å jobbe seriøst med etisk handel. Dette er positivt både for oss, våre kunder og våre leverandører i Spania, Italia, Sverige, USA og Kina, som får større forutsigbarhet i sin produksjon. Vi er opptatt av å opprettholde vårt gode rykte ikke bare når det gjelder kvalitet og erfaring, men også når det gjelder å sikre etisk handel.

Vi har startet arbeidet med å utvikle et klimaregnskap. Mer informasjon om dette kommer ettersom vi får satt oss mer inn i arbeidet med klimaregnskapet.

Fem viktige faktorer for etisk handel inkluderer:

  • Direkte kontakt med produsenter og innsyn i hele produksjonskjeden
  • Nær dialog, respekt og gjensidig tillit med leverandørene
  • Grundig dokumentasjon om arbeids- og miljøforhold som kan etterprøves
  • Samarbeid med uavhengige tredjeparter med lokal kunnskap
  • Langsiktige relasjoner med fokus på bærekraftig praksis
Dokumenter:

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle